tell-top
whatsapp
+8618118763093
email-top
Emailová adresa
jerry@runbo.net
tell-top
Telefon
+8613802554617

Prohlášení o ochraně soukromí

Vy a značka AKF společnosti AKF Medical Technology Co., Ltd. (zde dále označovaná jako „AKF“) můžete být požádáni o poskytnutí některých osobních údajů. Tyto osobní údaje může AKF sdílet v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje mohou být kombinovány s dalšími informacemi a použity ke zlepšení našich produktů, programů nebo služeb atd.

 
Zde je několik příkladů typů osobních údajů, které může společnost AKF shromažďovat, a jak je můžeme použít. 
 
Podle zákona budeme vaše osobní údaje shromažďovat, používat, uchovávat a zveřejňovat za konkrétních okolností. Následující podmínky popisují, jak shromažďujeme, používáme, uchováváme a zveřejňujeme vaše osobní údaje.
1 、 Shromažďování osobních údajů
1.1 、 Tyto osobní údaje, které používáme, ukládáme a zveřejňujeme za účelem poskytování služeb pro vás vytvářením účtů, identifikací uživatelů, odpovědí na dotazy a e-maily. 
Když si vytvoříte účet na webu AKF, zakoupíte nebo zaregistrujete své produkty AKF, stáhnete si software AKF a jeho aktualizace, zaregistrujete se v mobilním online obchodě AKF nebo se zúčastníte jiných interakcí se společností AKF, požádáme vás o poskytnutí osobních údajů, mimo jiné nejen vaše jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa atd. 
Informace, které zadáte prostřednictvím svého vlastního účtu, můžeme kombinovat s dalšími službami AKF nebo s informacemi třetích stran, abychom vám poskytli lepší zážitek a zlepšili kvalitu našich služeb.  
Pokud vyplníte své osobní údaje na jiných otevřených platformách, mohou být o vašich informacích informováni ostatní uživatelé.   
1.2 、 náš server (poskytovaný třetí stranou) může shromažďovat informace o vašem mobilním komunikačním zařízení, například model, ID zařízení, adresa internetového protokolu, čas a místo vaší návštěvy, směrovací pakety, odesílatel a příjemce informací (ale nikoli samotné informace), jakož i další zaznamenané informace s podobnými vlastnostmi, které vám usnadní procházení webových stránek AKF a používání produktů AKF.  
Soubory cookie a navigační údaje, jako jsou jednotné vyhledávače zdrojů (URL), použijeme ke shromažďování času a data přístupu, vyhledávání a prohlížení informací atd.   
2 using Osobní údaje pomocí   
2.1 、 AKF bude přísně dodržovat obsah uvedený v těchto zásadách ochrany osobních údajů a bude vás včas informovat po aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budou použity pouze k účelu určenému v době shromažďování. Pokud existuje jiný účel, požádáme vás předem o souhlas
2.2 、 Osobní údaje, které shromáždíme, budou použity ke zlepšení našich služeb, produktů a příslušného obsahu a oznámení vám bude zasláno poprvé při aktualizaci a vydání produktů, programů nebo služeb AKF. Máte právo rozhodnout se nepřijímat takové oznámení stanoveným způsobem.
3 、 Zveřejnění osobních informací  
3.1 、 S výjimkou omezeného zveřejnění uvedeného v těchto zásadách ochrany osobních údajů budeme vaše osobní údaje řádně uchovávat a nebudeme zveřejňovat seznam informací o zákaznících. 
3.2 、 Tímto nás zmocňujete k poskytnutí vašich osobních údajů třetí straně bez vašeho souhlasu za následujících okolností:
3.2.1 、 Pokud zveřejníme tyto informace za účelem identifikace, kontaktování nebo podání žaloby proti jakémukoli jednání, které by mohlo způsobit poškození našich práv nebo majetku, uživatelů webových stránek nebo kohokoli jiného (včetně práv a majetku kohokoli jiného).
3.2.2 、 Poskytujeme osobní údaje našim dceřiným společnostem, přidruženým společnostem nebo jiným důvěryhodným podnikům nebo jednotlivcům za účelem zpracování osobních údajů jménem naší továrny.
 Vyžadujeme, aby výše uvedené strany souhlasily se zpracováním těchto informací v souladu s našimi předpisy, těmito zásadami ochrany osobních údajů a jakýmikoli dalšími příslušnými opatřeními týkajícími se důvěrnosti a zabezpečení
3.2.3 、 Pro účely právního vyšetřování.   
3.2.4 、 Takové zveřejnění je nezbytné pro předvolání k soudu nebo jiný soudní příkaz vydaný zákonem nebo pro doručení nám.
4, bezpečnost
4.1 、 Pro nás je bezpečnost osobních údajů velmi důležitá. Vynaložíme přiměřené obchodní úsilí, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů, a zavedeme přiměřené obchodní postupy, abychom omezili neoprávněný přístup, použití nebo zveřejnění vašich osobních údajů. I přes výše uvedená opatření byste si měli uvědomit, že AKF se nemůže zcela vyhnout bezpečnostním rizikům spojeným s osobními údaji
4.2 、 Měli byste nám pomoci chránit vaše osobní údaje. Například nezveřejňujte své osobní heslo. Po dokončení procházení webu AKF prosím ukončete svůj účet.
4.3 、 Když používáte některé produkty, programy nebo služby AKF nebo zveřejňujete příspěvky na platformách sociálních sítí, jako jsou fóra AKF, osobní údaje, které poskytnete, budou přečteny nebo použity jinými uživateli. Pokud za výše uvedených okolností zadáte své osobní údaje, budete odpovědní za nepříznivé důsledky.
5 websites Webové stránky a služby třetích stran
Produkty, programy a služby AKF mohou obsahovat odkazy nebo informace o produktech a službách třetích stran. Produkty a služby AKF mohou také využívat nebo poskytovat produkty nebo služby od třetích stran. 
Informace získané třetí stranou, které mohou obsahovat osobní soukromí, podléhají zásadám ochrany osobních údajů třetí strany. Žádáme vás, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů třetí strany.
5.1 、 Když kliknete na jiné webové stránky spojené s touto webovou stránkou, opustili jste naši webovou stránku a navštívili jiné webové stránky. Jiné webové stránky mohou shromažďovat vaše osobní údaje nebo anonymní údaje. Proto nemůžeme takové weby a jejich obsah kontrolovat, kontrolovat ani na ně reagovat. Nebudeme odpovídat za jakékoli ztráty způsobené nebo možné, které mohou být způsobeny weby třetích stran propojenými s tímto webem, které bez svolení shromažďují osobní informace nebo anonymní údaje.
5.2 、 Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na shromažďování údajů z externích webových stránek po kliknutí na odkaz.
6 、 Shromažďování a používání osobních údajů teenagerů.   
6.1 、 Doporučujeme nezletilým mladším 18 let, aby navštívili web AKF a nakupovali zboží se svolením a vedením svého zákonného zástupce.
6.2 、 ​​AKF nepoužije osobní údaje nezletilé osoby ani nezveřejní její identifikovatelné informace žádné třetí straně. Opatrovník má právo odmítnout AKF a její přidružené společnosti k dalšímu shromažďování osobních údajů oddělení, nebo požádat AKF a její přidružené subjekty o vymazání osobních údajů oddělení.
7 、 Změny těchto zásad ochrany osobních údajů.  
7.1 、 Tyto zásady ochrany osobních údajů umožňují úpravy. 
 Bez vašeho výslovného souhlasu neoslabíme vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů.

Přihlásit se